Веб-ресурс інтелектуального управління мобільним роботом ERIC


Віддалений інтерфейс автономного мобільного робота ERIC ENUK


Приклад виконання роботом ERIC завдань користувача

Веб-ресурс лабораторного комплексу IRTC

Лабораторна робота «Програмне керування рухом мобільного робота» ENUK

Лабораторна робота «Аналіз та інтерпретація даних сенсора-далекоміра» ENUK

Практична робота «Керування положенням маніпулятора» ENUK

Лабораторна робота «Локалізація мобільного робота за візуальними орієнтирами» ENUK